Lucy Suicide

posted on 02 Aug 2011 12:33 by siamindies
 
Lucy Suicideเป็นวงเก่าของปุ๊บปั๊บ-กานต์ มุสิกบุญเลิศและเพื่อนๆจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลงานEP Missing DaytimeมาวางขายในงานFat Festivalครั้งที่3 ในปี2003

edit @ 3 Aug 2011 09:18:42 by Juno Moneta

  

edit @ 5 Feb 2013 08:20:42 by Juno Moneta

edit @ 8 Jan 2014 16:26:19 by Juno Moneta

Comment

Comment:

Tweet

เพลงที่ดี มันรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นและสะดวกสบายในพื้นหลังในขณะที่ทำการเขียนเรียงความบริการของฉัน

#1 By custom essay writing (unknown, 192.168.4.3, 122.52.12.162) on 2012-01-25 20:46